faceaface

Erityistyölasit

Erityistyölasit parantavat näkemistä ja suoriutumista työssä

Erityistyölasit ovat silmälasit, joita käytetään esimerkiksi näyttöpäätetyössä. Ne poikkeavat normaaleista yleiskäyttöön tarkoitetuista silmälaseista voimakkuuden, linssityypin tai linssien asennuksen suhteen. Erityistyölasit ovat yleensä tarpeen vain aikuisnäköisillä työntekijöillä, jos työympäristöä ei voi muuttaa siten, että yleiskäyttöön soveltuvat lasit toimivat moitteetta. Käytännössä tämä koskee yli 50-vuotiaita, joskus 45-50 –vuotiaita ja poikkeustapauksissa alle 45-vuotiaita.

Erityistyölasit ovat aina henkilökohtaiset ja ne on sovitettu yksilöllisten tarpeiden mukaan huomioiden refraktion sekä etäisyydet, jotka henkilön pitää nähdä työskennellessään työpisteen ääressä.

Liikkeessämme työskentelevät optikot ovat suorittaneet Työterveyslaitoksen järjestämän optoergonomian koulutuksen erityistyölasien tarvekartoitusta varten ja omaavat tästä vankan kokemuksen antaman ammattitaidon.

Tutkittua apua lukunopeuteen

Vuonna 2011 Työterveyslaitoksen johtama tutkimus (pdf) osoittaa, että erityistyölasit parantavat näkemistä ja suoriutumista näyttöpäätetyössä. Lukunopeus erityistyölaseilla on noin 4.5% parempi kuin tavallisilla moniteholaseilla, mikä vastaa yhden työpäivän aikana yli viittä sivua luettua tekstiä.

Silmäjumppaohjelma:

Katso kauas ja käännä silmiä rauhallisesti oikealle ääriasentoon noin viiden sekunnin ajan, tunne kuinka silmien kääntäjälihakset venyvät, käännä takaisin keskelle eteen ja sitten vastaavasti vasemmalle ja venytä taas muutaman sekunnin ajan. Takaisin keskelle ja sitten vinosti yläviistoon ja alaviistoon oikealle ja vasemmalle. Taas takaisin keskelle eteen ja purista luomia voimakkaasti yhteen niin, että silmät tuntevat rutistuksen. Lopuksi katso rennosti ikkunasta taivaanrantaa ja kuvittele sinne palmut huojumaan. Koko ohjelma kestää noin minuutin ja nyt olet tehokkaasti katkaissut staattisen lähikatselurasituksen tekemällä dynaamisia vastaliikkeitä ja lepuuttanut näköä kauas. (Työterveyslääkäri 2/2000)

Paul Frank