faceaface

Työsuojalasit

Silmien suojaaminen työlasein

Silloin kun työ saattaa aiheuttaa vaaraa silmille, on työssä käytettävä erityisiä työsuojalaseja. Suojalasit omilla voimakkuuksilla ovat tarpeen niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat näönkorjausta.

Suojalasit valitaan työntekijän yksilöllisten ominaisuuksien sekä työn ja työympäristön asettamien vaatimusten mukaan. Suojausominaisuudet määritellään vaarojen kartoituksen ja riskinarvioinnin perusteella.

Suojalasivalikoimastamme löytyy useita kehysmalleja ja kokoja erilaisiin työtehtäviin. Suojaluokiteltuja, iskunkestäviä linssejä on saatavana yksitehoina, kaksitehoina ja monitehoina sekä syväterävinä lähilinsseinä. Toimittamamme yksilöllisellä linssivoimakkuudella varustetut suojalasit ovat CE –merkittyjä ja täyttävät aina Vnp 1406 vaatimustenmukaisuuden sekä soveltuvin osin EN 166 standardin mukaisuuden.

 

 

Paul Frank